Jalka- ja käsienhoitopalvelut

KÄSIENHOITOPALVELUT

TÄMÄ TUTKINNON OSA SUORITETAAN KOKONAAN TYÖPAIKALLA KAUNEUSHOITOLASSA

Opiskelija tekee asiakkaille käsihoitoja. 

 • suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen ihon tarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaisen käsihoidon, jossa on monipuolisesti otettu huomioon asiakkaan iho- ja kynsimuutokset sekä asiakkaan terveydentila ja allergiat
 • määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle
 • käyttää asiakkaalle soveltuvia tuotteita oikein ja turvallisesti, tuote- ja ainesosatuntemustaan hyödyntäen sekä vertaillen ja perustellen valintansa
 • käyttää hoitoon soveltuvia työvälineitä ja menetelmiä oikein, turvallisesti sekä monipuolisesti soveltaen
 • tekee käsihieronnan klassisen hieronnan otteita monipuolisesti soveltaen sekä anatomisesti ja fysiologisesti perustellen
 • hoitaa suunnitelman mukaisesti ja taitavasti kynsiä ja ihoa sekä lakkaa kynnet siten, että asiakas on tyytyväinen hoidon kokonaisuuteen ja lopputulokseen
 • työskentelee liiketyöajassa
 • ohjaa asiakasta asiantuntevasti kotihoitotuotteiden käytössä ja laatii monipuolisen käsien ihon jatkohoitosuunnitelman
 • palvelee asiakasta ammattitaitoisesti sekä kohteliaasti ja edistäen pysyvien asiakassuhteiden jatkuvuutta
 • suosittelee ja myy asiakkaalle monipuolisesti tuotteita ja palveluja vertaillen ja perustellen eri vaihtoehtoja.

Työtehtävät:
Tuotetuntemus
Työvälineiden hallinta
Käsienhoitoja
Kynsien lakkauksia ja –koristelu
Kotihoito-ohjeiden antaminen

Halsas-Lehto & Härkönen & Taina Raivio. 2018. Ihonhoito Kauneudenhoitoalalla. Sanoma Pro


JALKOJENHOITOPALVELUT


Opiskelija tekee asiakkaille jalkahoitoja.

 • suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen ihon tarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaisen jalkahoidon, jossa on otettu monipuolisesti huomioon iho- ja kynsimuutokset sekä asiakkaan terveydentila ja allergiat
 • määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle
 • käyttää asiakkaalle soveltuvia tuotteita oikein ja turvallisesti, tuote- ja ainesosatuntemustaan hyödyntäen sekä vertaillen ja perustellen valintansa
 • valitsee hoitoon soveltuvat työvälineet ja laitteet ja käyttää niitä oikein, turvallisesti ja monipuolisesti soveltaen
 • tekee jalkahieronnan klassisen hieronnan otteita monipuolisesti soveltaen sekä anatomisesti ja fysiologisesti perustellen
 • poistaa suunnitelman mukaisesti, huolellisesti ja laadukkaasti ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä ja poralla, hoitaa kynsiä, kynsinauhoja, maseraatioita ja pykimiä sekä lakkaa kynnet siten, että asiakas on tyytyväinen hoidon kokonaisuuteen ja lopputulokseen
 • työskentelee liiketyöajassa
 • ohjaa asiakasta asiantuntevasti kotihoitotuotteiden käytössä ja laatii monipuolisen jalkojen ihon jatkohoitosuunnitelman
 • palvelee asiakasta ammattitaitoisesti sekä kohteliaasti ja edistäen pysyvien asiakassuhteiden jatkuvuutta
 • suosittelee ja myy asiakkaalle monipuolisesti tuotteita ja palveluja vertaillen ja perustellen eri vaihtoehtoja.

Työtehtävät:
Tuotetuntemus
Työvälineiden hallinta
Jalkahoitoja
Poistaa sarveistumia ja känsiä
Hoitaa kynsiä, kynsinauhoja, maseraatioita ja pykimiä
Kynsien lakkauksia
Kotihoito-ohjeiden antaminen


Halsas-Lehto & Härkönen & Taina Raivio. 2018. Ihonhoito Kauneudenhoitoalalla. Sanoma Pro


JALKA- JA KÄSIENHOITOPALVELUT OSAN OPPIMATERIAALIA


Kauniit kesäkynnet, Stockmann (video)

Parafiinihoito käsille, Johanna Ahlberg (video)

Parafiinikäsihoito Sanna´s Style (video)JALKA- JA KÄSIENHOITOPALVELUT NÄYTTÖ


Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä asiakkaille jalka- ja käsihoitoja käytännön työtehtävissä.  Opiskelija hoitaa suunnitelman mukaisesti ja taitavasti asiakkaan kynsiä ja ihoa sekä lakkaa kynnet sekä tekee käsienhieronnan. Opiskelija tekee myös jalkojen hieronnan ja poistaa suunnitelman mukaisesti, huolellisesti ja laadukkaasti ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä ja poralla, hoitaa kynsiä, kynsinauhoja, maseraatioita ja pykimiä sekä lakkaa kynnet.  Opiskelija näyttää näyttötöillä niin monta asiakastyötä, kun hän katsoo että jalka- ja käsienhoitopalvelun ammattitaitovaatimukset täyttyvät. 

Paikka: 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa.

Analyysikaavake: 

Arviointikaavake: 
Jalka- ja käsienhoitopalvelut 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.