Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu

MYYNTITYÖ JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELU


Opiskelija palvelee asiakkaita erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja myy yrityksen tuotteita ja palveluja.

 • suunnittelee yksilöllisiä asiakaspalvelutilanteita etukäteen ja vertailee erilaisia tuote- ja palveluvaihtoehtoja
 • vastaanottaa asiakkaan ystävällisesti, kohteliaasti ja ohjaa asiakasta aktiivisesti palvelutilanteen vaatimalla tavalla
 • ylläpitää vuorovaikutusta asiakkaan kanssa ja keskustelee tavoitteellisesti koko palvelutilanteen ajan positiivisella palveluasenteella
 • myy tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti, perustellen ja vertaillen eri vaihtoehtoja
 • tekee peruslaskutoimituksia ja soveltaa matemaattisia ratkaisutaitoja tuotteiden ja palvelujen myynnissä
 • päättää palvelu- ja myyntitilanteen varmistaen asiakkaan tyytyväisyyden, suosittelee lisäpalveluja ja vahvistaa positiivista mielikuvaa palvelusta
 • noudattaa työpaikan ohjeita ja sääntöjä itsenäisesti ja täsmällisesti (työajat, työasu, käytös- ja toimintatavat, ulkoinen olemus, työympäristön siisteys, reklamaatioiden käsittely)
 • noudattaa alan työlainsäädäntöä työssään ja toimii joustavasti ja vastuullisesti
 • noudattaa kuluttajaturvallisuuslakia ja kemikaalilainsäädäntöä
 • suunnittelee oman urakehityksen eri vaihtoehtoja ja arvioi ammatillisia kehittymismahdollisuuksiaan alan kulttuurituntemusta hyödyntäen järjestää asiakastilaisuuden
 • osaa laskea ja kehittää työnsä tuottavuutta peruslaskutoimituksia hyödyntäen.

Työtehtävät: 
Palvelee asiakasta asiakaslähtöisesti
Palvelutilanteiden vaiheet
Omien töiden dokumentointi
Sosiaalisen median käyttö
Eri digitaaliset kuvan- ja videoiden muokkaus ohjelmat
Tuotteiden myynti asiakkaalle
Palvelujen myynti asiakkaalle


ASIAKASTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN

Opiskelija järjestää asiakastilaisuuden.

 • suunnittelee ja järjestää itsenäisesti yrityksen tai työryhmän kanssa asiakastilaisuuden huomioiden asiakaskohderyhmän, toiminnan tavoitteet, vastuuhenkilöt, tilan käytön, tilaisuuden budjetoinnin, hinnoittelun sekä mainonnan
 • hankkii yhteistyökumppaneita aktiivisella otteella
 • ideoi ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja uutta luovasti ja yrittäjämäisesti
 •  käyttää tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa sopivia palveluja, tuotteita, materiaaleja ja tarvikkeita itsenäisesti sekä monipuolisesti
 • ottaa huomioon tilaisuuden toteutuksessa alan kulttuurin ja estetiikan merkityksen
 • käyttää tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen sopivia digitaalisia menetelmiä ja ammatillisia digitaalisia ympäristöjä taitavasti
 • tekee huolellisesti hinnoittelun ja budjetoinnin laskutoimitukset
 • markkinoi aktiivisesti ja omatoimisesti asiakastilaisuutta asiakaskohderyhmälle
 • toteuttaa asiakastilaisuuden suunnitelman mukaisesti, tekee vastuullaan olevat ratkaisut ja päätökset itsenäisesti ja tavoitteiden mukaisesti ja ottaa työssään huomioon eri työvaiheet siten, että asiakas on tyytyväinen
 • arvioi monipuolisesti asiakastilaisuuden onnistumista, kannattavuutta ja tuloksellisuutta sekä tuo esille realistisia kehityskohteita.
Työtehtävät: 
Asiakastilaisuuden järjestäminen
Digitaalisen teknologian käyttäminen
Tiimityötaitojen hallinta

MYYNTITYÖ JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELU HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALALLA TUTKINNON OSAN OPPIMATERIAALIA

Hius- ja kauneudenhoitoalan asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu, Salpaus (video)

Asiakaspalvelu, asiakkaan kohtaaminen ja palvelutilanteen vaiheet, Salo (video)

Asiakasrekkisterin käyttö, Salo (video)

Hiusalan työehtosopimus  -Pam

Hius- ja kauneudenhoitoalan jätehuolto -HYS - sivusto

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas OPH (pdf.)

Kassakoneen käyttö, Salo (video)

Kierrätys hiusalalla, Gradia (video)

Työasu, Omnia (ThingLink)

Hius- ja kauneudenhoitoalan myynti ja markkinointi

Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntäminen kampaamoalalla, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Ekologisuus ja kuluttajakäyttäytyminen luonnonkosmetiikkaa ostettaessa, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Markkinointi ja myynti, Yritystulkki, Yrityssalo

Markkinointisuunnitelma , Salo (ohjeet suunnitelman laatimiseen)

Miesten ostokokemukset ja brandimielikuvat ihonhoitotuotteista, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Myynti ja markkinointi. Phorest

Ohjeistus visuaalisen ilmeen luomiseen, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Online ja Sosiaalinen Media.  Phorest 

Verkkosivuston hakukoneoptimointi ja sosiaalisen median optimointi, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.)  

Visuaalisen viestinnän keinot kosmetiikka-alalla, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Yli 50-vuotiaille naisille kohdistetun kosmetiikkamainonnan synnyttämät mielikuvat, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 


Hygienia

Parturi-kampaamojen jäteopas, Porin kaupunki (pdf.)

Salon seudun ammattiopisto, hiusalan pyykinhuolto, Salo (video)

Työvälineiden huolto, Salo (video)


MYYNTITYÖ JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELU HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALALLA NÄYTTÖ

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä palvelemalla hius- ja kauneudenhoitoalan asiakkaita ja myymällä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja käytännön työtehtävissä. Toimintaa tehdään niin laajasti, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan myyntityö ja asiakaslähtöisen palvelun hius- ja kauneudenhoitoalalla tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Etukäteen opiskelijan kanssa sovitaan ajanjakso, jonka aikana myyntityötä ja asiakaslähtöistä palvelua seurataan näytön arvioimiseksi. 

Lisäksi opiskelija suunnittelee ja järjestää itsenäisesti yrityksen tai työryhmän/tiimin kanssa asiakastilaisuuden asiakasryhmälle huomioiden asiakaskohderyhmän, toiminnan tavoitteet, vastuuhenkilöt, tilan käytön, tilaisuuden budjetoinnin, hinnoittelun sekä mainonnan. Opiskelija hankkii yhteistyökumppanin itse tai yhdessä tiimin kanssa sekä toteuttaa yhteistyökumppanin lähtökohdista olevan asiakastilaisuuden.  Asiakastilaisuus voi kestää päivän tai koko viikon.

Paikka: 
Opiskelija osoittaa myynti ja asiakaslähtöisen palvelun ammattitaitonsa kauneushoitolassa, parturi-kampaamossa, tavaratalossa, maahantuojayrityksessä tai sitä vastaavassa työpaikassa. 
Asiakastilaisuus voidaan järjestää yhteistyökumppanin tiloissa, oppilaitoksessa, messuilla tai muualla tarkoitukseen sopivalla paikalla.

Arviointikaavake: 

Analyysikaavakkeet: 
Näyttötilaisuudet kuvataan näytön aikana mahdollisimman tarkasti sekä valokuvin että kirjoittaen. Kuvat ja teksti tallennetaan blogiin tai sähköiseen portfolioon arviointia varten.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.