Yrityksessä toimiminen

YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN

Opiskelija suunnittelee yrityksen liiketoimintaa.
 • täsmentää ennakoivasti ja perustellen yritykselle strategiset tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman ja toteuttaa suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi
 • laatii budjetit ja rahoitussuunnitelman itsenäisesti tiedostaen yrittäjän aseman
 • tunnistaa ja arvioi yritystoimintaan liittyvät riskit.

Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja.
 • hankkii yksin tai ryhmän jäsenenä yhteistyökumppaneita ja sopii yhteistyön muodoista
 • solmii yhteistyösopimuksia vastuut ja velvollisuudet huomioiden.

Opiskelija harjoittaa yritystoimintaa.
 • harjoittaa yritystoimintaa yksin tai osana yhteisöä
 • hoitaa itsenäisesti eri liiketoiminnan osa-alueita osoittaen toiminnassa joustavuutta ja hyvää ajankäytön hallintaa
 • ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyviä ongelmatilanteita varmistaen asiakastyytyväisyyden
 • toimii toimialan lainsäädännön mukaisesti.
Opiskelija arvioi ja kehittää yrityksen toimintaa.
 • arvioi toimintaansa yrityksessä suhteessa yrityksen strategisiin tavoitteisiin
 • tekee aktiivisesti perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yritystoiminnan kehittämiseksi strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Tämä tutkinnon osa suoritetaan keskitetysti koko koulua koskevissa opetustapahtumissa. 

YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN NÄYTTÖ

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä harjoittamalla yritystoimintaa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.