Yritystoiminnan suunnittelu

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU

Opiskelija arvioi omia vahvuuksiaan ja osaamistaan.
 • tuo esiin omat vahvuutensa ja niiden hyödyntämismahdollisuudet yrittäjänä toimittaessa
 • arvioi omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan.
Opiskelija etsii ja ideoi liiketoimintamahdollisuuksia.
 • arvioi itsenäisesti, millaisia innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä
 • esittelee yhden tai useamman yritysidean tai liiketoimintamahdollisuuden.
Opiskelija kehittää liikeidean ja laatii sille liiketoimintasuunnitelman.
 • ennakoi ja analysoi markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä
 • esittää liikeidean pohjalta realistisen ja perustellun suunnitelman eri toimintojen hallinnoinnista ja resursoinnista
 • laatii budjetit ja rahoitussuunnitelman
 • tekee yrityksen riskienhallinta-analyysin ja turvallisuussuunnitelman
 • ottaa suunnittelussa huomioon toimialan lainsäädännön.
Opiskelija verkostoituu sidosryhmien kanssa.
 • tekee aloitteellista yhteistyötä valittujen sidosryhmien kanssa
 • esittää havainnollisesti ja perustellen yrityksen toimintamallin valituille sidosryhmille.
Opiskelija laatii yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.
 • valitsee itsenäisesti ja perustellen yritysmuodon
 • laatii itsenäisesti yrityksen perustamisasiakirjat ja muut tarvittavat sopimusasiakirjat.
Tämä tutkinnon osa suoritetaan keskitetysti koko koulua koskevissa opetustapahtumissa. 


Sisältö: 

OPISKELIJA OSAA ARVIOIDA OMIA VAHVUUKSIAAN JA OSAAMISTAAN
-yritystoiminnan edellyttämän osaamisen arvioiminen esim. CV:n avulla
-osaamisen kehittämistarpeiden arviointi

OPISKELIJA ETSII JA IDEOI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA
-arvioi valitsemallaan toimialalla liiketoiminamahdollisuuksia
-kartoittaa nykyisiä toimijoita ja arvioi näiden toimintaa
-esittelee vähintään yhden yritysidean

OPISKELIJA KEHITTÄÄ LIIKEIDEAN JA LAATII SILLE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN
-liikeidean täsmentäminen
-toimintaympäristöanalyysi
-toiminnan suunnittelu ja resursointi
-alustava markkinointisuunnitelma
-riskikartoitus ja varautuminen
-rahoitus- ja investointilaskelma
-alustava kannattavuuslaskelma

OPISKELIJA VERKOSTOITUU SIDOSRYHMIEN KANSSA

-verkostoselvitys
-yhteistyömahdollisuuksien kartoitus

OPISKELIJA LAATII YRITYKSEN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT
-yritysmuodon valinta ja perustamislomakkeen täyttäminen


YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU TUTKINNON OSAN OPPIMATERIAALIA

Hius- ja kauneudenhoitoalan yritystoiminta

Budjetti mestari, OPH (budjetti peli)

Hiusalan työehtosopimus, Pam

Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta, Salpaus, blogi

Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta sekä työelämätaidot, Salo (pdf)

Kannattavuus ja katetuotto (katetuottolaskuri)

Kauneushoitolan liiketoimintasuunnitelma, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Kevytyrittäjyys, Ukko.fi 

Kevytyrittäjyys opas (pdf.)

Kevytyrittäjän hinnoitteluopas (pdf.)

Kevytyrittäjän markkinointiopas (pdf.)

Liiketoimintasuunnitelma (ohjeet suunnitelman laatimiseen)

Liiketoimintasuunnitelma perheyritykselle, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.)  

Lomakkeet (mm. lomake terveystarkastajalle), Yritystulkki, Yrityssalo

Ny-yrityksen perustaminen ja rekisteröinti, Nuori yrittäjyys

Paperisodasta permanenttiin -kaikki parturi-kampaamon perustamisesta. Schwarzkopf (pdf.)

Parturi-kampaamoiden tilasuunnittelun perusohjeistus, LAMK opinnäytetyö (pdf.)

Parturi-kampaamon tai kauneudenhoitoalan yrityksen perustaminen, Helsingin kaupunki (pdf.)

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2018 , Uusyrityskeskus (pdf.)

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle selkokielellä Uusyrityskeskus (pdf.)

Tee yrittäjätesti. Yritys-Suomi

Työssäoppimisen työsuojelu hiusalan perustutkinnossa, OPH (pdf.)

VirtuaaliTOP - työssäoppimiseen liittyviä asioita, Salpaus.

Yrityksen hallinta. Phorest

Yrityksen perustaminen, lomakkeet, Patentti- ja rekisterihallitus

Yrityksen perustaminen, Yritystulkki, Yrityssalo

Yrityksen talous, Yritystulkki, Yrityssalo

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU NÄYTTÖ

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä laatimalla yksin tai ryhmän kanssa liiketoimintasuunnitelman kehittämälleen liikeidealle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.