Neuvontapalvelut

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN NEUVONTAPALVELUT

  
Opiskelija toimii tuote-esittelijänä, myy ja markkinoi tuotteita ja palveluja sekä ohjaa
asiakkaita ihon, hiusten ja kauneuden hoidossa.
 • kartoittaa asiakkaiden erilaiset tarpeet ja toiveet sekä ohjaa asiakkaita niiden tunnistamisessa hyödyntäen laajasti ihon-, hiusten- sekä kauneudenhoidon tuntemustaan
 • määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle
 • tarjoaa aktiivisesti ja tilanneherkästi asiakkaiden erilaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisia ratkaisuja tuote- ja palveluvalikoimasta tuote-, ainesosa-, mielikuvamarkkinointi- ja brändituntemustaan hyödyntäen sekä perustellen ja vertaillen eri vaihtoehtoja
 • opastaa ekologisia ja eettisiä valintoja tekevien asiakkaiden tuotevalintoja, palvelujen käyttöä sekä kotihoitoa valintoja perustellen ja vertaillen
 • opastaa allergisten asiakkaiden tuotevalintoja, palvelujen käyttöä sekä kotihoitoa valintoja perustellen ja vertaillen
 • esittelee ja myy asiakkaille aktiivisesti hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja perustellen niiden käyttöä monipuolisesti, asiantuntevasti ja kiinnostusta herättävästi
 • seuraa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti myyntitavoitteidensa toteutumista, kehittää myyntityötään asettamalla uusia myyntitavoitteita ja seuraa niiden toteutumista
 • vertailee ja perustelee asiakkaille kosmeettisten tuotteiden ainesosien vaikutuksia ihoon ja hiuksiin sekä opastaa tuotteiden turvalliset käyttötavat
 • suunnittelee ja käyttää aktiivisesti erilaisia markkinointi- ja myynninedistämiskeinoja hyödyntäen laajasti brändituntemusta sekä mielikuvamarkkinoinnin ja visuaalisen markkinoinnin osaamistaan
 • kehittää puhe- ja esiintymistaitojaan ylläpitäen vuorovaikutusta erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • verkostoituu eri sidosryhmien kanssa 
 • toimii kosmetiikkalainsäädännön ja kuluttajan suojaa koskevien lakien velvoittamalla tavalla ja seuraa niissä tapahtuvia muutoksia sekä kosmetiikan turvallisuuteen liittyviä viranomaistiedotteita
 • viestii aktiivisesti erilaisissa ammatillisissa digitaalisissa ympäristöissä
 • hakee itsenäisesti ja oma-aloitteisesti ammatillista tietoa eri tietolähteistä ja arvioi tiedon luotettavuutta
 • palvelee asiakasta ammattitaitoisesti sekä kohteliaasti ja edistäen pysyvien asiakassuhteiden jatkuvuutta.

Työtehtävät: 


Tuotteiden ainesosatuntemus
Kosmetiikkalainsäädännön tunteminen
Tapahtuman suunnittelu
Tapahtuman toteutus
Tuotteiden ja palveluiden esittely
Tuotteiden ja palveluiden markkinointi
Asiakasohjaus
Tuotteen myynti asiakkaalle
Palveluiden myynti asiakkaalle
Digitaalinen markkinointi
Visuaalisen markkinoinnin toteutus
Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
Esiintymien tilaisuuksissa
Tapahtumien raportointi


HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN NEUVONTAPALVELUT TUTKINNON OSAN OPPIMATERIAALIA

Hius- ja kauneudenhoitoalan asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu, Salpaus (video)

Asiakaspalvelu, asiakkaan kohtaaminen ja palvelutilanteen vaiheet, Salo (video)

Asiakasrekkisterin käyttö, Salo (video)

Hius- ja kauneudenhoitoalan jätehuolto -HYS - sivusto

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas OPH (pdf.)

Kassakoneen käyttö, Salo (video)

Kierrätys hiusalalla, Gradia (video)

Työasu, Omnia (ThingLink)


Hius- ja kauneudenhoitoalan myynti ja markkinointi


Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntäminen kampaamoalalla, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Ekologisuus ja kuluttajakäyttäytyminen luonnonkosmetiikkaa ostettaessa, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Markkinointi ja myynti, Yritystulkki, Yrityssalo

Markkinointisuunnitelma , Salo (ohjeet suunnitelman laatimiseen)

Miesten ostokokemukset ja brandimielikuvat ihonhoitotuotteista, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Myynti ja markkinointi. Phorest

Ohjeistus visuaalisen ilmeen luomiseen, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Online ja Sosiaalinen Media.  Phorest 

Verkkosivuston hakukoneoptimointi ja sosiaalisen median optimointi, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.)  

Visuaalisen viestinnän keinot kosmetiikka-alalla, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 

Yli 50-vuotiaille naisille kohdistetun kosmetiikkamainonnan synnyttämät mielikuvat, opinnäytetyö Mertopolia (pdf.) 


Kosmetiikan kemia

Ask-elearning.comSchwarzkopf

Cosmetics cosing (Incihaku)

Ethic Beauty Bubble -sivusto

Ethic Inci -sivusto

Hiusvärejä ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaalle, Teknikomian yhdistys (pdf.)

Incihaku

Kosmetiikan kemia -Helsingin Yliopisto

Kosmetiikan kemia kontekstuaalisen oppimisen apuvälineenä - Pro gradu -tutkielma (pdf.)

Kukkahattutäti vierailee kosmetiikkatehtaalla, Tukesin kukkahattutäti (video)

Kosmetiikkalainsäädännön velvoitteet hiusammattilaisille lokakuu 2015. Tukes

Kosmetologien työkyvyn kehittäminen , opinnäytetyö Metropolia (pdf.) 

Materiaalia kosmetiikkatuotteiden lainsäädännöstä kampaajaopettajille. Teknokemia. (pdf.) 

Näin käsittelet hiusvärejä turvallisesti - pikaopas kampaajille. Teknokemia (pdf.)

Opetusmateriaalia kampaajaopettajille kosmetiikkalainsäädännöstä. Teknokemia (pdf)

Parturi-kampaajan työhyvinvointi, opinnäytetyö Metropolia (pdf.) 

Raaka-ainetietoutta parturi-kampaajille, opinnäytetyö Laurea (pdf.)

Tuoteturvallisuusopas kampaamoillePäivitetty 25.11.2015. Teknokemia. (pdf.)

Työsuojelu hiusalalla, TTK (pdf.)

Työturvallisuus hius- ja kauneundenhoitoalalla -sivusto


Neuvontapalvelut

Kosmetiikka yrityksiä, SKYHIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN NEUVONTAPALVELUT NÄYTTÖ


Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla tuote-esittelijänä, myymällä ja markkinoimalla tuotteita ja palveluja sekä ohjaamalla asiakkaita ihon, hiusten ja kauneudenhoidossa käytännön työtehtävissä. Toimintaa tehdään niin laajasti, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan hius- ja kauneudenhoitoalan neuvontapalvelut tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Etukäteen opiskelijan kanssa sovitaan ajanjakso, jonka aikana opiskelijaa seurataan näytön arvioimiseksi tuote-esittelijän työssä, tuotteiden ja palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa sekä asiakkaan ihon, hiusten ja kauneudenhoidon ohjaustyössä. 

Paikka: 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa kauneushoitolassa, parturi-kampaamossa, tavaratalossa, maahantuontiyrityksessä tai sitä vastaavassa työpaikassa. 

Arviointikaavake: 
Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.